สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 
E-learning กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
E-learning รูปภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์จราจร ป้ายบังคับและป้ายเตือน

 

 

 

 ปฏิบัติการตามแผนโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ.2564 [ 2021-07-24 ] อ่าน 0
สุ่มตรวจสอบการจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 ... [ 2021-07-24 ] อ่าน 0

   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561