สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 
E-learning กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
E-learning รูปภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์จราจร ป้ายบังคับและป้ายเตือน

 

 

 

 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 และโคร... [ 2021-04-13 ] อ่าน 1
ร่วมตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ (Rest Area) ตามแผนปฏิบัติการโครงการรณรงค์ป้องกันและล... [ 2021-04-13 ] อ่าน 1

   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561