สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 
E-learning กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 
E-learning รูปภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์จราจร ป้ายบังคับและป้ายเตือน
 
E-learning การบำรุงดูแลรักษารถ
 
E-learning กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 
E-learning การขับรถอย่างปลอดภัย
 
สื่อประกอบการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์พระราชบัญญัติจราจรทางบก
 
กฏหมายเกี่ยวกับการขับรถ