สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
  ดำเนินการกำกับ ดูแล การจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัย...[วันที่ 2023-01-28][ผู้อ่าน 0]
 
  ดำเนินการกำกับ ดูแล การจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัย...[วันที่ 2023-01-27][ผู้อ่าน 0]
 
  ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566 [วันที่ 2023-01-27][ผู้อ่าน 0]
 
  ดำเนินการตามมาตรการและโครงการตรวจสอบรถเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนา...[วันที่ 2023-01-27][ผู้อ่าน 0]
 
  ดำเนินกิจกรรมตาม โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 0]
 
  ดำเนินการกำกับ ดูแล การจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัย...[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 0]
 
  ดำเนินการตามมาตรการและโครงการตรวจสอบรถเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนา...[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 0]
 
  ดำเนินการกำกับ ดูแล การจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัย...[วันที่ 2023-01-25][ผู้อ่าน 0]
 
  ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน”[วันที่ 2023-01-25][ผู้อ่าน 0]
 
  ร่วมกิจกรรม “โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.” และ “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่”[วันที่ 2023-01-25][ผู้อ่าน 0]
 
  ดำเนินการตามมาตรการและโครงการตรวจสอบรถเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนา...[วันที่ 2023-01-25][ผู้อ่าน 0]
 
  ดำเนินการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถที่ใช้ในการรับ-ส่งพระนวกะ ที่บรรพชาอุป...[วันที่ 2023-01-24][ผู้อ่าน 0]
 
  ดำเนินการกำกับ ดูแล การจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัย...[วันที่ 2023-01-24][ผู้อ่าน 0]
 
  ดำเนินการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถที่ใช้ในการรับ-ส่งพระนวกะ ที่บรรพชาอุป...[วันที่ 2023-01-23][ผู้อ่าน 0]
 
  ดำเนินการกำกับ ดูแล การจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัย...[วันที่ 2023-01-23][ผู้อ่าน 0]
 
  ดำเนินการกำกับ ดูแล การจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัย...[วันที่ 2023-01-22][ผู้อ่าน 0]
 
  ดำเนินการกำกับ ดูแล การจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัย...[วันที่ 2023-01-21][ผู้อ่าน 0]
 
  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานกระทรวงคมนาคม ในงานเจ้าพ่อพ...[วันที่ 2023-01-21][ผู้อ่าน 0]
 
  ดำเนินการตามมาตรการและโครงการตรวจสอบรถเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนา...[วันที่ 2023-01-20][ผู้อ่าน 3]
 
  ดำเนินการกำกับ ดูแล การจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัย...[วันที่ 2023-01-20][ผู้อ่าน 3]