สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรั...[วันที่ 2020-08-05][ผู้อ่าน 3]
 
  ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID...[วันที่ 2020-08-05][ผู้อ่าน 2]
 
  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ตรวจสอบความพร้อมรถโดยส...[วันที่ 2020-08-05][ผู้อ่าน 1]
 
  ดำเนินมาตรการเข้มงวดกวดขันเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอ...[วันที่ 2020-08-05][ผู้อ่าน 1]
 
  ออกตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ กลุ่มรถที่ใช้ร...[วันที่ 2020-08-04][ผู้อ่าน 2]
 
  ตั้งจุดตรวจการเพื่อตรวจสอบและปราบปรามจับกุมรถผิดกฎ...[วันที่ 2020-08-04][ผู้อ่าน 3]
 
  ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรั...[วันที่ 2020-08-04][ผู้อ่าน 3]
 
  ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID...[วันที่ 2020-08-04][ผู้อ่าน 3]
 
  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ตรวจสอบความพร้อมรถโดยส...[วันที่ 2020-08-04][ผู้อ่าน 2]
 
  ดำเนินมาตรการเข้มงวดกวดขันเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอ...[วันที่ 2020-08-04][ผู้อ่าน 3]
 
  ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรั...[วันที่ 2020-08-03][ผู้อ่าน 3]
 
  ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID...[วันที่ 2020-08-03][ผู้อ่าน 5]