สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ดำเนินการตามมาตรการและโครงการตรวจสอบรถเพื่อป้องกัน...[วันที่ 2020-11-26][ผู้อ่าน 0]
 
  ตรวจสอบการจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะเพื่อให้ผู้ประก...[วันที่ 2020-11-26][ผู้อ่าน 1]
 
  ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID...[วันที่ 2020-11-26][ผู้อ่าน 0]
 
  ดำเนินการตามมาตรการและโครงการตรวจสอบรถเพื่อป้องกัน...[วันที่ 2020-11-25][ผู้อ่าน 2]
 
  ตรวจสอบการจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะเพื่อให้ผู้ประก...[วันที่ 2020-11-25][ผู้อ่าน 3]
 
  ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID...[วันที่ 2020-11-25][ผู้อ่าน 3]
 
  วมกิจกรรม “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรต...[วันที่ 2020-11-25][ผู้อ่าน 2]
 
  ร่วมกิจกรรมโครงการ "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" จ...[วันที่ 2020-11-24][ผู้อ่าน 7]
 
  ดำเนินมาตรการเข้มงวดกวดขันเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอ...[วันที่ 2020-11-24][ผู้อ่าน 6]
 
  ตรวจสอบการจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะเพื่อให้ผู้ประก...[วันที่ 2020-11-24][ผู้อ่าน 4]
 
  ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID...[วันที่ 2020-11-24][ผู้อ่าน 4]
 
  ดำเนินมาตรการเข้มงวดกวดขันเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอ...[วันที่ 2020-11-23][ผู้อ่าน 6]