สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ฝ่ายตรวจสภาพรถ


 
 นายสุจินต์ จีนเมือง
หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ
     
นายสัญชัย  มั่นยืน 
นายสมบัติ  สุดชารี
นายสฤษฎี ชฎิลาลัย
 นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน  นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
     
นายแสนทอง วิสุทธิชาต
นางสาวรุ่งนภา พลมณี
 นางณุชรดา  พิพิธกุล
 ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ  ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล