สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ประวัติความเป็นมา

ประวัติสำนักงาน  

   

            สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค สังกัด กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2512 โดยใช้สถานที่ส่วนหนึ่งของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดชัยภูมิ บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการ ต่อมาในปีเดียวกันได้ย้ายออกมาเช่าอาคารไม้ ณ บ้านหนองสังข์ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นที่ตั้งสำนักงานจนมาถึงปี พ.ศ.2527 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นทางราชการในที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์ บริเวณสนามบินเก่า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2529 ปี พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคราหลังที่ 2 โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2533 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2534 ต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารหลังที่ 1 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 ในปัจจุบันมีอาคารสำนักงาน จำนวน 2 หลัง
            นอกจากนี้ ยังได้รับอนุมัติจากกรมการขนส่งทางบก ให้จัดตั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขา จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนการขนส่ง  1 แห่ง และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

            1. สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2528 ตั้งอยู่เลขที่ 210 หมู่ 8 บ้านหนองเซียงซา ตำบลฝักปัฝ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่รับผิดชบ อำเภอภูเขียว อำเภอคอนสาร อำเภอบ้านแท่น และอำเภอเกษตรสมบูรณ์

            2. สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2531 ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 4 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอเทพสถิต

            3. โรงเรียนการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 2 ,มีนาคม 2542 ตั้งอยู่ในบริเวณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

            4. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1  ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2513 ณ ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โอนภารกิจให้เทศบาลเมืองชัยภูมิ  ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555

            5. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  ตั้งอยู่ บริเวณถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ