สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ กล้าทำ
ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

น.ส.ณัฐสินี ปฐมพงศ์ปกรณ์

นายสมหมาย จรโคกกรวด
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ
 
นายสุจินต์ จีนเมือง
  นายชาญ สุภาการ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ
 หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
   
  นายโกเมทศ์   ชำนาญ
นางศิรินภา เมินขุนทด
 
  หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอภูเขียว
 หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์