สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตัดคะแนนใบอนุญาตขับรถ [ 9 ม.ค. 2566 ]3
2 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager) [ 26 ธ.ค. 2565 ]6
3 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [ 6 ธ.ค. 2565 ]23
4 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [ 28 พ.ย. 2565 ]28
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [ 11 พ.ย. 2565 ]111
6 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน [ 10 ต.ค. 2565 ]24
7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [ 7 ต.ค. 2565 ]153
8 วารสาร "นโยบายกาขนส่งและจราจร" ปีที่ 14 ฉบับที่ 2(เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565) [ 21 ก.ค. 2565 ]71
9 รู้ยัง!!! รถค้างชำระภาษีชำระภาษีเกิน 1ปี และรถที่มีอายุเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี ตรวจตรอ.แล้วสามารถชำระภาษีรถประจำปีออนไลฯได้แล้วนะ [ 5 ก.ค. 2565 ]35
10 ชำระภาษีรถประจำปีง่ายๆ ผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) หรือทางมือถือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax [ 5 พ.ค. 2565 ]32
11 เปิดรับคำขอ การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) สำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน [ 19 เม.ย. 2565 ]86
12 3 ขั้นตอน ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทาง [ 5 เม.ย. 2565 ]49
13 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่ไม่ใช้แล้ว [ 31 มี.ค. 2565 ]101
14 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ประจำงวด 16 ประจำปี 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]86
15 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ [ 15 ต.ค. 2564 ]93
16 การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวด อักษร กจ และ กท ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]79
17 รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพร [ 12 ต.ค. 2564 ]79
18 เชิญชวน โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย [ 11 ต.ค. 2564 ]89
19 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ [ 7 ต.ค. 2564 ]89
20 ยกเลิกการเรียกภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน [ 13 ก.ย. 2564 ]86
 
หน้า 1|2|3|4