สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วารสาร "นโยบายกาขนส่งและจราจร" ปีที่ 14 ฉบับที่ 2(เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565) [ 21 ก.ค. 2565 ]43
2 รู้ยัง!!! รถค้างชำระภาษีชำระภาษีเกิน 1ปี และรถที่มีอายุเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี ตรวจตรอ.แล้วสามารถชำระภาษีรถประจำปีออนไลฯได้แล้วนะ [ 5 ก.ค. 2565 ]11
3 ชำระภาษีรถประจำปีง่ายๆ ผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) หรือทางมือถือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax [ 5 พ.ค. 2565 ]10
4 เปิดรับคำขอ การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) สำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน [ 19 เม.ย. 2565 ]52
5 3 ขั้นตอน ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทาง [ 5 เม.ย. 2565 ]14
6 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่ไม่ใช้แล้ว [ 31 มี.ค. 2565 ]69
7 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ประจำงวด 16 ประจำปี 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]50
8 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ [ 15 ต.ค. 2564 ]57
9 การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวด อักษร กจ และ กท ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]54
10 รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพร [ 12 ต.ค. 2564 ]46
11 เชิญชวน โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย [ 11 ต.ค. 2564 ]52
12 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ [ 7 ต.ค. 2564 ]55
13 ยกเลิกการเรียกภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน [ 13 ก.ย. 2564 ]53
14 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ(Q-Bus) [ 23 ส.ค. 2564 ]58
15 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง [ 23 ก.ค. 2564 ]54
16 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ และกำหนดวิธีการเลือกสรรวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง(เพิ่มเติม) [ 16 ก.ค. 2564 ]55
17 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ [ 13 ก.ค. 2564 ]44
18 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ และกำหนดวิธีการเลือกสรรวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง [ 12 ก.ค. 2564 ]59
19 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง "พนักงานขับรถ" [ 25 มิ.ย. 2564 ]51
20 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง [ 25 มิ.ย. 2564 ]83
 
หน้า 1|2|3|4