สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ประจำงวด 16 ประจำปี 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]4
2 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ [ 15 ต.ค. 2564 ]5
3 รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพร [ 12 ต.ค. 2564 ]5
4 เชิญชวน โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย [ 11 ต.ค. 2564 ]6
5 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ [ 7 ต.ค. 2564 ]14
6 ยกเลิกการเรียกภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน [ 13 ก.ย. 2564 ]29
7 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ(Q-Bus) [ 23 ส.ค. 2564 ]43
8 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง [ 23 ก.ค. 2564 ]111
9 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ และกำหนดวิธีการเลือกสรรวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง(เพิ่มเติม) [ 16 ก.ค. 2564 ]228
10 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ [ 13 ก.ค. 2564 ]42
11 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ และกำหนดวิธีการเลือกสรรวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง [ 12 ก.ค. 2564 ]282
12 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง "พนักงานขับรถ" [ 25 มิ.ย. 2564 ]116
13 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง [ 25 มิ.ย. 2564 ]382
14 รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถ [ 23 มิ.ย. 2564 ]54
15 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถ [ 17 มิ.ย. 2564 ]72
16 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง "ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ" [ 17 ก.พ. 2564 ]127
17 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ [ 15 ก.พ. 2564 ]112
18 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ [ 5 ก.พ. 2564 ]180
19 การปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยเกี่ยวกับการรัดเข็มขัดนิรภัย [ 1 พ.ย. 2563 ]107
20 การถอนรถออกจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง(ขส.บ.11) กรณีการจำหน่ายรถให้กับบุคคลอื่นแล้ว [ 1 พ.ย. 2563 ]127
 
หน้า 1|2|3|4