สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง [ 23 ก.ค. 2564 ]10
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ และกำหนดวิธีการเลือกสรรวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง(เพิ่มเติม) [ 16 ก.ค. 2564 ]156
3 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ [ 13 ก.ค. 2564 ]12
4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ และกำหนดวิธีการเลือกสรรวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง [ 12 ก.ค. 2564 ]241
5 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง "พนักงานขับรถ" [ 25 มิ.ย. 2564 ]85
6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง [ 25 มิ.ย. 2564 ]303
7 รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถ [ 23 มิ.ย. 2564 ]25
8 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถ [ 17 มิ.ย. 2564 ]31
9 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง "ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ" [ 17 ก.พ. 2564 ]89
10 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ [ 15 ก.พ. 2564 ]74
11 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ [ 5 ก.พ. 2564 ]117
12 การปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยเกี่ยวกับการรัดเข็มขัดนิรภัย [ 1 พ.ย. 2563 ]74
13 การถอนรถออกจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง(ขส.บ.11) กรณีการจำหน่ายรถให้กับบุคคลอื่นแล้ว [ 1 พ.ย. 2563 ]82
14 ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่ไม่ใช้แล้ว [ 28 พ.ค. 2563 ]291
15 รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]169
16 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 หมวดอักษร กค กง และ กจ ครั้งที่ 2 [ 17 มิ.ย. 2562 ]1121
17 รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]258
18 รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]240
19 รายงานงบทดลอง สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เอกสารประกอบงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]259
20 รายงานงบทดลอง สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 เอกสารประกอบงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2560 [ 15 พ.ย. 2560 ]235
 
หน้า 1|2|3