สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาค่าเช่าเหมารถลากจูงรวมรถกึ่งพ่วงพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง [ 5 พ.ย. 2555 ]639
62 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง [ 15 ต.ค. 2555 ]56
63 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยศูนย์ฝึกสอนขับรถขนาดใหญ่ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ [ 12 ต.ค. 2555 ]77
64 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่ต่ำกว่า 20 แผ่น/นาที จำนวน 3 เครื่อง [ 5 ก.ย. 2555 ]153
65 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด อาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว [ 29 ส.ค. 2555 ]57
66 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอกภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว และสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ [ 29 ส.ค. 2555 ]71
67 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิพร้อมติดตั้ง(28 เครื่อง) จำนวน 1 ชุด [ 9 ส.ค. 2555 ]91
68 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเก้าอี้พักคอย [ 4 ก.ค. 2555 ]63
69 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกสอนขับรถยนต์ขนาดใหญ่จังหวัดชัยภูมิ ระยะที่ 1 [ 6 ธ.ค. 2554 ]54
70 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาสอบราคาซื้อโต๊ะเอนกประสงค์และเก้าอี้บุนวมขาชุบโครเมี่ยมสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ [ 28 พ.ย. 2554 ]55
71 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกสอนขับรถยนต์ขนาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ระยะที่ 1 ด้วยระบบวิธีการทางอิเล็ดทรอนิกส์ [ 27 ต.ค. 2554 ]77
72 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การประกวดราคาเพื่ออนุญาตจัดให้มีบริการห้องสุขาในในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1 [ 14 ต.ค. 2554 ]73
73 ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ [ 20 ก.ย. 2554 ]54
74 ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอภูเขียว และจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอภูเขียว และสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ [ 29 ส.ค. 2554 ]61
75 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง และกระดาษความร้อน จำนวน 104 ม้วน พร้อมติดตั้ง [ 14 ก.พ. 2554 ]71
 
|1|2|3หน้า 4