สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 


ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักอาศัยสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักอาศัยสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

    เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักอาศัยสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ส.ค. 2560