สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 


ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาค่าเช่าเหมารถลากจูงรวมรถกึ่งพ่วงพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาค่าเช่าเหมารถลากจูงรวมรถกึ่งพ่วงพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง

    เอกสารประกอบ ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาค่าเช่าเหมารถลากจูงรวมรถกึ่งพ่วงพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2555