สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 


ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาสอบราคาซื้อโต๊ะเอนกประสงค์และเก้าอี้บุนวมขาชุบโครเมี่ยมสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาสอบราคาซื้อโต๊ะเอนกประสงค์และเก้าอี้บุนวมขาชุบโครเมี่ยมสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

    เอกสารประกอบ ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาสอบราคาซื้อโต๊ะเอนกประสงค์และเก้าอี้บุนวมขาชุบโครเมี่ยมสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 พ.ย. 2554