สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 


ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่ต่ำกว่า 20 แผ่น/นาที จำนวน 3 เครื่อง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่ต่ำกว่า 20 แผ่น/นาที จำนวน 3 เครื่อง

    เอกสารประกอบ ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่ต่ำกว่า 20 แผ่น/นาที จำนวน 3 เครื่อง
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2555