สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 


ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกสอนขับรถยนต์ขนาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ระยะที่ 1 ด้วยระบบวิธีการทางอิเล็ดทรอนิกส์

    รายละเอียดข่าว

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกสอนขับรถยนต์ขนาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ระยะที่ 1 ด้วยระบบวิธีการทางอิเล็ดทรอนิกส์

    เอกสารประกอบ ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกสอนขับรถยนต์ขนาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ระยะที่ 1 ด้วยระบบวิธีการทางอิเล็ดทรอนิกส์
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2554