สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ(สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์(e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ(สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์(e-bidding)    เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ(สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์(e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ส.ค. 2564