สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 


ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง และกระดาษความร้อน จำนวน 104 ม้วน พร้อมติดตั้ง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง และกระดาษความร้อน จำนวน 104 ม้วน พร้อมติดตั้ง

    เอกสารประกอบ ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง และกระดาษความร้อน จำนวน 104 ม้วน พร้อมติดตั้ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2554