สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 


ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช้แล้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช้แล้ว

    เอกสารประกอบ ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช้แล้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ก.ค. 2560