สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 


ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาปรับปรุงสำนักงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์

    รายละเอียดข่าว

ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาปรับปรุงสำนักงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์

    เอกสารประกอบ ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาปรับปรุงสำนักงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ต.ค. 2557