สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช้แล้ว [ 31 ก.ค. 2560 ]148
42 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว และสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ส.ค. 2558 ]72
43 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิและสำนักงานขนส่งจังหวัด สาขาอำเภอภูเขียว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ส.ค. 2558 ]76
44 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 31 ต.ค. 2557 ]74
45 ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาปรับปรุงสำนักงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ [ 22 ต.ค. 2557 ]59
46 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานทำความสะอาด สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว [ 18 ส.ค. 2557 ]74
47 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว และสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ [ 18 ส.ค. 2557 ]56
48 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ขายทอดตลาดทะเบียนรถเก่า [ 4 มี.ค. 2557 ]56
49 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีอาคารโรงเรียนการขนส่งจังหวัดชัยภูมิ [ 4 มี.ค. 2557 ]73
50 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถลากจูงรวมรถกึ่งพ่วงพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง [ 19 ก.พ. 2557 ]55
51 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาเสื้อยืดสนามจราจรเยาวชนและหมวกแก๊ปตามโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 5 ก.พ. 2557 ]61
52 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียน หมวด กจ [ 31 ม.ค. 2557 ]55
53 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ศูนย์ฝึกสอนขับรถขนาดใหญ่ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ [ 21 ม.ค. 2557 ]81
54 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ [ 16 ธ.ค. 2556 ]74
55 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว [ 16 ธ.ค. 2556 ]77
56 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียวและสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ [ 15 พ.ย. 2556 ]81
57 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคมจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว และสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ [ 15 ส.ค. 2556 ]64
58 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว [ 15 ส.ค. 2556 ]55
59 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาเสื้อยืดสนามจราจรเยาวชน ตามโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยจังหวัดชัยภูมิ [ 21 ม.ค. 2556 ]80
60 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 5 พ.ย. 2555 ]55
 
|1|2หน้า 3|4