สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเคาน์เตอร์และต่อเติมอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)) [ 19 มิ.ย. 2561 ]130
42 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักอาศัยสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 18 ส.ค. 2560 ]76
43 ราคากลางสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว [ 18 ส.ค. 2560 ]112
44 ราคากลางสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ [ 18 ส.ค. 2560 ]86
45 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช้แล้ว [ 31 ก.ค. 2560 ]175
46 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว และสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ส.ค. 2558 ]99
47 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิและสำนักงานขนส่งจังหวัด สาขาอำเภอภูเขียว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ส.ค. 2558 ]99
48 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 31 ต.ค. 2557 ]100
49 ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาปรับปรุงสำนักงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ [ 22 ต.ค. 2557 ]76
50 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานทำความสะอาด สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว [ 18 ส.ค. 2557 ]101
51 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว และสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ [ 18 ส.ค. 2557 ]76
52 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ขายทอดตลาดทะเบียนรถเก่า [ 4 มี.ค. 2557 ]74
53 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีอาคารโรงเรียนการขนส่งจังหวัดชัยภูมิ [ 4 มี.ค. 2557 ]103
54 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถลากจูงรวมรถกึ่งพ่วงพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง [ 19 ก.พ. 2557 ]75
55 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาเสื้อยืดสนามจราจรเยาวชนและหมวกแก๊ปตามโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 5 ก.พ. 2557 ]80
56 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียน หมวด กจ [ 31 ม.ค. 2557 ]76
57 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ศูนย์ฝึกสอนขับรถขนาดใหญ่ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ [ 21 ม.ค. 2557 ]109
58 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ [ 16 ธ.ค. 2556 ]100
59 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว [ 16 ธ.ค. 2556 ]101
60 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียวและสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ [ 15 พ.ย. 2556 ]101
 
|1|2หน้า 3|4