สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 


ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การประกวดราคาเพื่ออนุญาตจัดให้มีบริการห้องสุขาในในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1

    รายละเอียดข่าว

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การประกวดราคาเพื่ออนุญาตจัดให้มีบริการห้องสุขาในในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1

    เอกสารประกอบ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การประกวดราคาเพื่ออนุญาตจัดให้มีบริการห้องสุขาในในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2554