สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 


การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสํานักงานขนสงจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557    เอกสารประกอบ

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มิ.ย. 2557