รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 ก.ย.66 [ 24 ต.ค. 2566 ]
............................................................
"ยุงลาย ภัยร้าย ไข้เลือดออก" [ 20 ก.ย. 2566 ]
............................................................