สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 


ตั้งจุดตรวจสอบสารเสพติดให้โทษ (เมทแอมเฟตามีน) ในปัสสาวะของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายเสน่ห์ บัวงาม ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ  ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่งตั้งจุดตรวจสอบสารเสพติดให้โทษ (เมทแอมเฟตามีน) ในปัสสาวะของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ กอ.รมน., ตำรวจ, ปกครอง, สาธารณสุข และเทศบาลเมืองชัยภูมิ ผลการดำเนินการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 18 ราย ไม่พบสารเสพติด

2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-09
2024-06-08
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-06