สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 


พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายเสน่ห์ บัวงาม ขนส่งจังหวัด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ที่จบหลักสูตร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 (3 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2567) โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 23 คน 

2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-09
2024-06-08
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-06