สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 


ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราษเจ้า


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายเสน่ห์  บัวงาม  ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้  จ่าเอกโชติวงศ์  ทะมาดี  หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง  นำคณะข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราษเจ้า   และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567  ณ  หอประชุมสำนักงานเขตประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  เขต 1  โดยมีนายอนันต์  นาคนิยม  ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ  มากกว่า  100  คน  เข้าร่วมพิธี  และพร้อมนี้มี   นางสาวสมชิต  ปานกระทอน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน  สังกัดกลุ่มวิชาการขนส่ง  สขจ.ชัยภูมิ  เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำจังหวัดชัยภูมิ  ด้วยในวันเดียวกัน

2024-05-20
2024-05-20
2024-05-19
2024-05-18
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13