สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 


ดำเนินการตรวจสภาพรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (รถสองชั้น) ที่จดทะเบียนในจังหวัดชัยภูมิ


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายเสน่ห์  บัวงาม  ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และนายช่างตรวจสภาพรถ  มีการดำเนินการตรวจสภาพรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (รถสองชั้น) ที่จดทะเบียนในจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงแข็งแรงก่อนนำไปใช้งานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567  โดยทำการตรวจรถโดยสารประจำทาง  ไปแล้วจำนวน 5  คัน ซึ่งจะได้ติดตามทั้งรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทาง  (รถสองชั้น)  ทั้งหมดที่จดทะเบียนจังหวัดชัยภูมิ  มาเข้ารับการตรวจสภาพให้แล้วเสร็จภายใน 7  เมษายน  2567 

2024-05-20
2024-05-20
2024-05-19
2024-05-18
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13