สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 


ดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ รุ่นที่ 4


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายเสน่ห์ บัวงาม ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตาม โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2567 

โดยวันนี้ นักเรียนการขนส่ง ทำการทดสอบภาคทฤษฎี ด้วยระบบ e-exam

2024-05-20
2024-05-20
2024-05-19
2024-05-18
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13