สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 


ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายจรูญ  จงไกรจักร ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสาวโชติกา  หอมยก หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง และเจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ค้างชำระ ตั้งแต่ 1-3 ปี จังหวัดชัยภูมิ และเชิญชวนให้ผู้ค้างชำระภาษี มาชำระภาษีที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ และสาขา ในวันทำการโดยไม่หยุดพักเที่ยง และนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. – 17.30 น. รวมทั้งในคราวที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เชิงรุกร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลขั้นตอนการดำเนินการอบรมและทดสอบ เพื่อขอรับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ ระบบการตัดแต้ม ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก ไปประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในที่ประชุมด้วย โดยมี นายสมบัติ  ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

2023-03-29
2023-03-29
2023-03-29
2023-03-29
2023-03-28
2023-03-27
2023-03-27
2023-03-26
2023-03-26
2023-03-25