สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายจรูญ  จงไกรจักร ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ และสาขา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  ที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ และ เทศบาลตำบลภูเขียว





2023-01-28
2023-01-27
2023-01-27
2023-01-27
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-25