สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 


ร่วมกิจกรรม “โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.” และ “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่”


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายจรูญ จงไกรจักร ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.” และ “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่” ณ โรงเรียนบ้านนาบัว หมู่ที่ 9 ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์การขับขี่รถอย่างถูกต้องและปลอดภัย การแนะนำการต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบออนไลน์ e -Learning การจองคิวเข้าใช้บริการผ่าน Application DLT Smart Queue การรับสมัครเรียนขับรถยนต์ หลักสูตร 15 ชั่วโมง การขออนุญาตประกอบการขนส่งและงานบริการต่างๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์คลินิก Q Mark, Q Cold Chain, Q Bus โดยมีประชาชนเข้ามาสอบถาม ใช้บริการ และร่วมกิจกรรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 58 ราย

2022-09-23
2022-09-22
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19