สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 


ร่วมกิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” จังหวัดชัยภูมิ


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายจรูญ จงไกรจักร ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเครือข่ายรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย โดยมี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฯ ณ บริเวณทางม้าลายหน้าวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2022-09-23
2022-09-22
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19