สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 


ออกหน่วยตรวจการเคลื่อนที่ตรวจสอบเส้นทาง บนถนนสายหลักและสายรอง ในช่วงวันวิสาขบูชา


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายประสิทธิ์ กล้าทำ ขนส่งจังหวัดขอนแก่น รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่งออกหน่วยตรวจการเคลื่อนที่ตรวจสอบเส้นทาง บนถนนสายหลักและสายรอง พร้อมทั้งให้คำแนะนำพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ให้ใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้อง , พนักงานขับรถมีการพักผ่อนเพียงพอ, ไม่เสพสารเสพติดให้โทษแก่ร่างกาย, มีความพร้อมในการขับรถ,  ให้ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย , ไม่จอดรถบนไหล่ทาง และขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกทำการขนส่งในช่วงวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2565 เพื่อร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงวันหยุดดังกล่าว  และได้กำชับให้ดำเนินการตามคำสั่งและมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  

2022-06-30
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28