สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 


ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมการขนส่งทางบก จังหวัดชัยภูมิ


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายประสิทธิ์ กล้าทำ ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ได้ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมการขนส่งทางบก คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการ D - M - H - T - T - A ดังนี้

1) D = Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน

2) M = Mask wearing สวมหน้ากากตลอดเวลาที่ทำกิจกรรม

3) H = Hand washing หมั่นล้างมือบ่อยๆ

4) T = Temperature check ตรวจวัดอุณภูมิก่อนเข้าสถานที่

5) T = Testing ตรวจหาเชื้อโควิด

6) A = Application สแกนแอปฯ ไทยชนะและหมอชนะเมื่อเข้าออกร้านค้า         

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการตั้งเต็นท์คัดกรองประชาชนด้านหน้าอาคาร จัดอ่างล้างมือให้ประชาชนล้างมือด้วยสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ บันทึกข้อมูลผู้มาใช้บริการ ก่อนเข้ารับบริการภายในอาคารสำนักงาน และ เพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภายนอกอาคารลดการแออัด ด้วยบริการเลื่อนล้อต่อภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ (Drive thru for tax) 2 ช่องบริการ ผลการดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของประชาชน ไม่พบผู้ที่อยู่ในข่ายอุณหภูมิร่างกายเกินค่ามาตรฐาน 37.5 องศาเซลเซียส

2022-05-16
2022-05-16
2022-05-16
2022-05-15
2022-05-15
2022-05-15
2022-05-14
2022-05-14
2022-05-14
2022-05-14