สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 


ตรวจสอบความมั่นคงเข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งานของรถที่ใช้นำเที่ยวทุ่งคอสมอส ชัยภูมิ


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายประสิทธิ์  กล้าทำ ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายสุจินต์ จีนเมือง หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่ ได้ออกตรวจสอบความมั่นคงเข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งานของรถที่ใช้นำเที่ยวทุ่งคอสมอส บ้านบุฉนวน ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ได้ให้คำแนะนำ ดังนี้

    1. แนะนำผู้ขับขี่ เกี่ยวกับการขับขี่ การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์ต่อพ่วง

    2. ให้จัดทำแผงกั้นล้อรถพ่วงจำนวน 3 คัน

    3. เปลี่ยนยางรถพ่วงที่ชำรุดจำนวน 1 คันรวม 2 เส้น

2022-05-16
2022-05-16
2022-05-16
2022-05-15
2022-05-15
2022-05-15
2022-05-14
2022-05-14
2022-05-14
2022-05-14