สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 


ให้คำแนะนำและกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งพนักงานขับรถ และผู้ประจำรถ รวมทั้งผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและ กทม. เพื่อมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายประสิทธิ์ กล้าทำ ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่ ออกสุ่มตรวจสอบการจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว จุดจอดรถโดยสารสาธารณะ อำเภอบำเหน็จณรงค์ และ สถานประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง ได้แก่ บริษัท นครชัยขนส่ง จำกัด บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด และบริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด เพื่อให้คำแนะนำและกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งพนักงานขับรถ และผู้ประจำรถ รวมทั้งผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและ กทม. เพื่อมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ให้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งกรมการขนส่งทางบก และจังหวัดชัยภูมิ ในการเดินทางเข้ามาจังหวัดชัยภูมิอย่างเคร่งครัด

2022-01-24
2022-01-24
2022-01-24
2022-01-23
2022-01-23
2022-01-22
2022-01-22
2022-01-21
2022-01-21
2022-01-21