สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 


ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้ชุดตรวจ ATK (รอบที่ 4) ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายประสิทธิ์ กล้าทำ ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  โดยใช้ชุดตรวจ ATK  (รอบที่ 4)  ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 66 ราย ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสนง.ฯ  ซึ่งได้ผ่านการอบรมโครงการการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test kit) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ผลการตรวจเป็นลบทั้ง 66 ราย

2022-01-24
2022-01-24
2022-01-24
2022-01-23
2022-01-23
2022-01-22
2022-01-22
2022-01-21
2022-01-21
2022-01-21