สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 


ขนส่งบูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ออกปฏิบัติงานในเชิงรุกคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COCIV-19)ให้กับคนขับรถตู้รับ-ส่งนักเรียนและผู้ดูแลนักเรียน


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ  โดยนายประสิทธิ์ กล้าทำ ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้ชุดตรวจการขนส่งบูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ออกปฏิบัติงานในเชิงรุกเพื่อทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COCIV-19) โดยใช้ชุดตรวจคัดกรองแบบเร่งด่วน (ATK) ตามนโยบายจังหวัดชัยภูมิ  ให้กับคนขับรถตู้รับ-ส่งนักเรียนและผู้ดูแลนักเรียน ณ สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 28 ราย ผลการตรวจเป็นลบไม่พบเชื้อทั้ง 28 ราย

2021-11-29
2021-11-29
2021-11-29
2021-11-28
2021-11-28
2021-11-27
2021-11-27
2021-11-26
2021-11-26
2021-11-26