สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ดำเนินมาตรการเข้มงวดกวดขันเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตจังหวัดชัยภูมิ


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินมาตรการเข้มงวดกวดขันเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตจังหวัดชัยภูมิ โดยการตรวจวัดควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ, สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอภูเขียว ,สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์, สถานีขนส่งผู้โดยสาร, ถนนสายหลักและสายรองและจุดตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน

2020-09-20
2020-09-20
2020-09-19
2020-09-19
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-17
2020-09-17