สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ตรวจสอบความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ณ จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point)


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายประสิทธิ์ กล้าทำ ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ตรวจสอบความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ณ จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) ทุกๆ ระยะทาง 90 กิโลเมตรทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ในจุด ขบ.ชัยภูมิ(สถาานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 2) อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของผู้ขับขี่และตรวจสภาพรถให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมทั้งเป็นการลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ

2020-09-20
2020-09-20
2020-09-19
2020-09-19
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-18
2020-09-17
2020-09-17