สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก และจังหวัดชัยภูมิ


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายประสิทธิ์  กล้าทำ ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ได้ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก และจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

1. ตรวจคัดกรองประชาชนผู้มาใช้บริการ  โดยมีจุดให้ประชาชนล้างมือด้วยสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิร่างกายด้วยการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากอินฟราเรด พร้อมทั้งมีการลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ผ่าน QR CODE ที่ติดไว้ ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้ารับบริการภายในอาคารสำนักงาน ซึ่งผลการดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของประชาชนไม่พบผู้ที่อยู่ในข่ายอุณหภูมิร่างกายเกินค่ามาตรฐาน 37.5 องศาเซลเซียส

2. เพิ่มการดำเนินการชำระภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภายนอกอาคารด้วยการเปิดใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive thru for tax) ซึ่งได้เพิ่มช่องบริการจากเดิม 1 ช่องเป็น 2 ช่องบริการ

3. จัดเก้าอี้นั่งสำหรับผู้มารับบริการ พร้อมทั้ง จัดทำเครื่องหมายสำหรับให้ผู้รับบริการที่มาติดต่อโดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

2020-08-05
2020-08-05
2020-08-05
2020-08-05
2020-08-04
2020-08-04
2020-08-04
2020-08-04
2020-08-04
2020-08-04