สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของรัฐบาล กรมการขนส่งทางบก และจังหวัดชัยภูมิ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1 แห่งที่ 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ อำเภ


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายประสิทธิ์  กล้าทำ ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของรัฐบาล กรมการขนส่งทางบก และจังหวัดชัยภูมิ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1 แห่งที่ 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว และจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ โดยเคร่งครัด ดังนี้

1) มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง และเจ้าหน้าที่ บูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ  ดำเนินการตั้งจุดตรวจคัดกรองประชาชนทุกคนที่มาใช้บริการด้วยการให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยใช้เครื่อง Thermo scan (เทอร์โมสแกน) และ เครื่องวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าผาก ผลการดำเนินการไม่พบประชาชนมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส

2) มอบหมายให้ผู้ตรวจการ และเจ้าหน้าที่ฯ ออกตรวจสอบการจัดการเดินรถโดยสารประจำทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1 แห่งที่ 2 และจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ ให้ปฏิบัติตามมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ และรถยนต์สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร พนักงานขับรถ ผู้บริการ และผู้โดยสาร ของกรมการขนส่งทางบก และคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ อย่างเคร่งครัด ในเรื่องการวัดอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสารทุกคนก่อนขึ้นรถ การจัดที่นั่งผู้โดยสารโดยเว้นระยะที่นั่ง (Social Distancing) การให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ”เพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ”ในการขึ้น-ลงรถ และให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลในแบบ ต.8 คค การจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบนรถ การแนะนำให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง รวมถึงการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ บนรถ ช่องขายตั๋ว ที่นั่งพักรอ ฯลฯ ให้สะอาดอยู่เสมอ

 

2020-08-05
2020-08-05
2020-08-05
2020-08-05
2020-08-04
2020-08-04
2020-08-04
2020-08-04
2020-08-04
2020-08-04